ZSTwJasle

Odwiedź nasz kanał YouTube »

Zrealizowane projekty
blank.gif

W ostatnich latach ZST w Jaśle uczestniczył w następujących projektach:

 

    Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jaśle

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w okresie styczeń 2011r. – lipiec 2013r. zrealizował projekt pt. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle poprzez wzbogacenie poziomu kompetencji zawodowych 242 uczniów ZST, a przez to zwiększenie ich szans na przyszłe zatrudnienie, w ramach wdrożenia Programu Rozwoju Szkoły.

W celu zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły zaoferowaliśmy między innymi:

  • Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod przekazywania informacji, jak np.: wykorzystanie platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę na odległość (e-learning);
  • Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i technologii, jak np.: wykorzystywanie oprogramowania komputerowego w procesie projektowania i wytwarzania;
  • Możliwość zdobywania umiejętności i kwalifikacji zgodnych z wymaganiami lokalnych pracodawców i potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

Zrealizowaliśmy dla naszych uczniów 19 BEZPŁATNYCH kursów zawodowych, które odbyły się w okresie 01.01.2011 – 31.07.2013r.:

  • 3 edycje kursów „SEP”,
  • 6 edycji kursów „AutoCAD”,
  • 3 edycje kursów „TIG”,
  • 2 edycje kursów „CNC”,
  • 3 edycje kursów „ECDL”,
  • 2 edycje kursu „Wózków jezdniowych”.

Kurs SEP przygotowywał do egzaminu nadającego Świadectwo Kwalifikacyjne, które jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do wykonywania prac eksploatacyjnych przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1kV. Dzięki tym uprawnieniom możliwa jest praca w zawodzie elektryka. Kurs kończył egzamin, przeprowadzony przez instytucję uprawnioną do nadawania Świadectwa Kwalifikacji.

Kurs AutoCAD umożliwiał poznanie najpopularniejszego w Polsce programu służącego do komputerowego wspomagania projektowania. Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej w programach CAD jest niezbędna w pracy na stanowisku technika, konstruktora technologa, średniego personelu technicznego we współczesnym zakładzie pracy. Kurs kończył się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzymał certyfikat firmy Autodesk.

Kurs spawania metodą TIG umożliwiał uzyskanie uprawnień spawacza, które są niezbędne podczas wykonywania typowych prac remontowych przy pojazdach samochodowych. Warunkiem uczestnictwa w kursie było ukończenie 18 lat. Kurs kończył egzamin, wydanie książeczki spawacza oraz świadectwo egzaminu spawacza.

Kurs praktycznej obsługi obrabiarek CNC umożliwiał zdobycie kwalifikacji operatora maszyn obróbkowych CNC. Kurs zakładał naukę w konfiguracji trener-uczeń-maszyna. Celem kursu było nabycie praktycznych umiejętności związanych z ustawieniem, uruchomieniem i nadzorowaniem pracy maszyny oraz podstawowymi pracami obsługowo-konserwacyjnymi. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwenci szkoły będą stanowili wykwalifikowaną kadrę operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs kończył egzamin.

Kurs ECDL umożliwiał nabycie umiejętności posługiwania się komputerem i oprogramowaniem biurowym, „komputerowym prawem jazdy” obywateli społeczeństwa opartego na wiedzy. Kurs kończył egzamin i nadanie certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL.

Kurs wózków jezdniowych umożliwiał zapoznanie z budową i zasadą działania wózków jezdniowych. Kurs przygotowywał do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózków. Kurs kończył się egzaminem uprawniającym do obsługi wózków jezdniowych.

Zajęcia odbywały po lekcjach szkolnych lub w dniach wolnych, po 5 godz. lekcyjnych 2-3 razy w tygodniu. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty. Dodatkowo każdy uczestnik, który ukończył kurs miał zagwarantowany udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, bezpłatne materiały do kursów oraz obiad i poczęstunek w każdym dniu zajęć.

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć w naszej galerii.

 

    Projekt "Przedsiębiorcze szkoły"

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle od września 2012 r. do czerwca 2013 uczestniczył w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt  był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe.

Zespół Szkół Technicznych znalazł się w gronie 30 szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego zakwalifikowanych do wdrożenia projektu w roku szkolnym 2012/2013.

Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach innowacji do nauki przedmiotów podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w praktyce zostały wdrożone interaktywne narzędzia edukacyjne: gra symulacyjna Wirtualny Doradca, oparta na podejmowaniu decyzji w Wirtualnym Przedsiębiorstwie Doradczym, kursy e-learningowe dla uczniów oraz gra symulacyjna Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, rozwijająca umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i umożliwiająca zdobycie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Celem projektu było również zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Ponadto udział w projekcie umożliwiał uczniom bezpłatny dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości w ramach kursu „Zakładanie własnej firmy” Instytutu Przedsiębiorczości Cisco i zdobycie certyfikatu ukończenia kursu. Dawał też możliwość wymiany doświadczeń i poglądów za pomocą zamkniętego forum dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogli zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, rywalizując przy tym ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekały na najlepsze zespoły.

W Zespole Szkół Technicznych zajęcia projektu „Przedsiębiorcze szkoły” w klasie 3 Td na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, z wykorzystaniem gry Wirtualny Doradca,  realizowała p. Urszula Oleszkowicz. W klasie 4 Td zajęcia w ramach kółka Ekonomia w praktyce, w oparciu o grę Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne były prowadzone przez p. Marzenę Olbrot. 

Również w ramach projektu „Przedsiębiorcze szkoły” 12.11.2012 r. z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowany był konkurs wiedzy ekonomicznej dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych. Miał on formę gry terenowej - w różnorodnych zadaniach, w których wykonaniu istotna była szybkość rywalizowały zespoły trzyosobowe ze szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle reprezentowali Dawid Bętkowski, Rafał Garbacik i Jakub Koss z klasy 4 Td. W zmaganiach konkursowych zespół z naszej szkoły odniósł znaczący sukces zajmując drugie miejsce, przy minimalnej różnicy  czasowej względem zwycięzców. Oprócz dyplomów nasi laureaci zdobyli cenne nagrody rzeczowe: MP4, audiobooki i książki poświęcone inwestowaniu.

W dniu 14 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Przedsiębiorcze szkoły” z udziałem kierownika projektu, pani Elżbiety Szczepaniak  z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dyrektora szkoły Grzegorza Zięby, nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie oraz nauczycieli i uczniów szkoły. Na zakończenie pani Elżbieta Szczepaniak wręczyła nagrody zespołom, które zwyciężyły w grach symulacyjnych.

W grze Wirtualny Doradca I miejsce zajęła drużyna w składzie: Daniel Papciak, Jacek Nowicki, Daniel Maksym, natomiast w grze Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne  najlepsi okazali się: Dawid Bętkowski, Paweł Biernacki  i Andrzej Wójcik.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody w postaci tabletów.

 

    Projekt "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne"

W latach 2010-2013 Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września brał udział w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”. Był to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

W naszej szkole w projekcie uczestniczyło 61 uczniów technikum. Uczniowie zakwalifikowani do projektu, od pierwszej klasy przez trzy lata szkolne brali udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki (w wymiarze 48 godzin rocznie) oraz w warsztatach matematycznych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego. Każdy uczestnik otrzymał kalkulator, pamięć pendrive oraz zbiory zadań. Pod koniec każdego roku szkolnego uczniowie brali udział w konkursie matematycznym „Zostań Pitagorasem”. Najlepsi otrzymywali cenne nagrody, a laureaci wyjeżdżali na letnie obozy matematyczne.

blank.gif
Komentarze
blank.gif Brak komentarzy. Może czas dodać swój? blank.gif
Dodaj komentarz
blank.gif Zaloguj się, aby móc dodać komentarz. blank.gif
Oceny
blank.gif
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
blank.gif
Dane adresowe
blank.gif
Zespół Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września
38-200 Jasło,
ul. Staszica 30

tel. 13-446-37-00
fax: 13-446-33-30

web: www.zstjaslo.pl
e-mail: zst@zstjaslo.pl
blank.gif
Informacje
blank.gif blank.gif
Nasze WWW
blank.gif blank.gif
Egzaminy
blank.gif blank.gif
Panel Ucznia
blank.gif blank.gif
Informacje
blank.gif
blank.gif
Dziennik elektroniczny
blank.gif


Pierwsze logowanie
Zobacz film
blank.gif
Zobacz naszą szkołę
blank.gif


Spacer po szkole
blank.gif
Microsoft Imagine Premium
blank.gif blank.gif
Reforma edukacji
blank.gif blank.gif
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif


Wygenerowano w sekund: 0.00 4,397,614 unikalne wizyty Theme ZSTechnicznych by TeamOvens
.