ZSTwJasle

Odwiedź nasz kanał YouTube »

Samorząd uczniowski
blank.gif

SKŁAD Prezydium Samorządu Szkolnego na rok 2018/2019

 

 Przewodniczący:   Karol Płaziak, 1Tc
 Zastępca:   Dawid Zborowski, 3Tb
 Rzecznik praw ucznia:   Damian Goleń, 3Tb

 

Radiowęzeł i sprzęt:

Hubert Furman, 3Ta

Jakub Pawłowski, 3Ta

Finanse i rewindykacja:

Szymon Kasowicz, 2Ta

Wojciech Pruchnik, 2Tb

Paparazzi:

Miłosz Rak, 1Ta

Człowiek od numerów:

Paweł Maziarz, 3Tc

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

mgr Iwona Wiśniewska

mgr Anna Kijak

 

 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zadania do realizacji

Termin

Zorganizowanie giełdy podręczników

wrzesień

Zorganizowanie gali "Korczaki"

październik

Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami

cały rok szkolny

Udział w akcjach charytatywnych; "Góra Grosza", "Antoniański Dar Serca", itp.

październik, czerwiec

Udział w uroczystościach szkolnych

Cały rok szkolny

"Mikołajki"

grudzień

Wybory nowego samorządu szkolnego

luty

Żakinada

czerwiec

Wydawanie opinii o uczniach na wniosek Rady Pedagogicznej

w razie potrzeby

Wyłonienie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

czerwiec

Losowanie "szczęśliwego numerka"

Cały rok szkolny

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania oraz nagradzania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.

7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.

blank.gif
Komentarze
blank.gif Brak komentarzy. Może czas dodać swój? blank.gif
Dodaj komentarz
blank.gif Zaloguj się, aby móc dodać komentarz. blank.gif
Oceny
blank.gif
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
blank.gif
Dane adresowe
blank.gif
Zespół Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września
38-200 Jasło,
ul. Staszica 30

tel. 13-446-37-00
fax: 13-446-33-30

web: www.zstjaslo.pl
e-mail: zst@zstjaslo.pl
blank.gif
Informacje
blank.gif blank.gif
Nasze WWW
blank.gif blank.gif
Egzaminy
blank.gif blank.gif
Panel Ucznia
blank.gif blank.gif
Informacje
blank.gif
blank.gif
Dziennik elektroniczny
blank.gif


Pierwsze logowanie
Zobacz film
blank.gif
Zobacz naszą szkołę
blank.gif


Spacer po szkole
blank.gif
Microsoft Imagine Premium
blank.gif blank.gif
Reforma edukacji
blank.gif blank.gif
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif


Wygenerowano w sekund: 0.00 4,397,591 unikalne wizyty Theme ZSTechnicznych by TeamOvens
.